Back-to-UC-Enviro.com


  Världens firsta Slå-och-Bruka fjärranslutning apparat.

Tosibox

Tosibox erbjuder ett helt nytt, automatiskt sätt att bilda en fjärranslutning
enkelt, förmånligt och säkert.

Tosibox är en dataautomationsprodukt som baserar sig på plug-and-play-tekniken.
För att ta den i bruk krävs endast nätström och en internetanslutning.
Tosibox verksamhetsprincip påminner om ett mekaniskt lås med nyckel.

Produkten består av en nyckelmaskin (Key) och en låsmaskin (Lock).
Ibruktagandet sker genom att fysiskt serielägga maskinerna med varandra via USB-porten.
Oftast behövs Tosibox-låsmaskinens inställningar inte ändras i ibruktagandet.

 


Svenska kompilering är på väg!
Varsågod och visitera www.uc-enviro.com/tosibox på engelska.

              © UC-Enviro (Finland)  •  Terms and Conditions of Use  •  Site Design